Dutch Continental Shelf Model (DCSM98) [digitale animatie]

Drietal animaties zoals geproduceerd kunnen worden met het Dutch Continental Shelf Model (DCSM98). Dit model wordt samen met een groot aantal detailmodellen operationeel gemaakt ten behoeve van waterstands- en stroomvoorspellingen. Andere aspecten die met dit modelinstrumentarium zijn te berekenen zijn zoutindringing en scenariostudies zoals aanleg 2e Maasvlakte en beheer Haringvlietsluizen. Deze reeks van modellen worden ontwikkeld en operationeel gemaakt in het project Nautilus. Ter illustratie zijn van een gesimuleerde periode in februari 1989 drie animaties gemaakt: Een van het astronomisch getij in DCSM die de cyclische getijbeweging overéén getijdeperiode laat zien ; Een 3D animatie van de totale waterstand bij de storm. ; En een 3D animatie van de opzet februari 1989 in DCSM. Van deze berekening is het astronomische getij afgetrokken waardoor alleen het effect van de wind en luchtdruk zichtbaar wordt. Hiervan is tevens een 2D animatie gemaakt.

Auteur
M.E. Philippart, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Uitgever
Den Haag : RWS, RIKZ
Annotatie
3 digitale animaties (3.7 mb)                                              
kleur, zonder geluid
Project Nautilus