Woo-besluit Project Zwakke schakels 24 januari 2024

Op 13 oktober 2023 ontving Rijkswaterstaat, met de vraag om openbaarmaking van het onderhoudscontract tussen Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Boskalis-Van Oord. Dit contract betreft het project "Zwakke Schakels Noord-Holland".

Rijkswaterstaat heeft dit verzoek met de nodige aandacht en zorgvuldigheid behandeld, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

In deze publicatie de beslissing op het Woo-verzoek. U vindt hierin niet alleen de beslissing zelf, maar ook de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen.

Kustonderhoud