76.0 20151012 Re Vergunningaanvraag van Greenflux voor elaadpunt vzp Zurich_1.pdf