68 2015-09-07 FW Vergunningaanvraag van Greenflux voor elaadpunt vzp Zurich_1.pdf