478 - 921_bijlage RWS-2019 27519 memo aan DG gevolgen uitspraak RvS-DEF.pdf