43 - 353_bijlage Rekenpunten_verplaatst_RU20200715.pdf