259 - 148_FW vandaag geen volledige reactie op het compensatieplan GEMARKEERD_1.pdf