Voorloopige beschouwingen over een vloedkommenplan

Datum rapport
1 januari 1943
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
21 p.
tab. ; 30 cm
Bijl.: 2 uitvouwbare kaarten
Documentnummer
228928