Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V.

Het plan beoogt landaanwinning langs de kust van Zuid-Holland i.c. het Westland tussen 's-Gravenzande en Kijkduin, bestemd voor stedebouwkundige doeleinden. In deze notitie worden de waterbouwkundige en hydrologische facetten van het plan beschouwd. Voorts wordt aandacht besteed aan de technische aspekten, de uitvoering en het tijdschema.

Datum rapport
1 januari 1978
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee; J.F. Agema met medewerking van H. Speekenbrink
Annotatie
[11] p. 
bijl., krt.
Notitie WWKZ-78G.204
Digitaal document 393 Kb
Documentnummer
225754