Aanteekeningen betrekkelijk ijsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandsche rivieren : bijlage no. 5 van het rapport der Inspecteurs van den Waterstaat, naar aanleiding eener beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 27sten ma

Datum rapport
1 januari 1862
Auteur
[Inspecteurs van den Waterstaat]
Uitgever
RWS, Van Weelden en Mingelen.
Annotatie
378 p.
bijl., tab.
Documentnummer
774953