Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen en beoordelen

In dit document zijn de voorschriften voor waterbeheerders opgenomen voor het monitoren van de toestand van het oppervlaktewater voor ecologie en chemie. Dit betreft onder andere de wijze van inrichting van het monitormeetnet, de wijze van meten, de frequentie van meten en de wijze van toetsen.Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat de uitgevoerde monitoring voldoet aan de vereisten van de Kaderrichtijn Water en dat deze eenduidig en uniform wordt uitgevoerd.

Datum rapport
3 juli 2014
Auteurs
Hulscher, D. ten, Ohm, M., Smits, R.
Auteur
M. Ohm, D. ten Hulscher, R. Smits ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
135 p.
Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014
Documentnummer
849955