Groninger Wadden : nota

Bespreekt de te verwachten ontwikkeling van het geulenstelsel van de Groninger Wadden. Onder de verzamelnaam Groninger Wadden wordt hier verstaan het deel van de Waddenzee, dat wordt ingesloten door de Groninger vastelandskust, de rivier de Eems en de eilanden Rottum en Schiermonnikoog en dat westwaarts wordt begrensd door het Friesche Gat.

Datum rapport
1 januari 1941
Auteur
[Departement van Waterstaat] Rijkswaterstaat, Studiedienst Hoorn
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS).
Annotatie
132 p.
ill.
bijl
Met lit. opg.
Documentnummer
164729