De afdamming van het Ganzendiep en de schutsluis daarin

Beschrijving van de situatie rond de uit te voeren afdamming van de rivier Ganzendiep ten behoeve van de wegverbinding tussen Noordoostpolder en Kampen, en de bouw van een schutsluis voor de lokale scheepvaart.

Datum rapport
1 januari 1937
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Noordoostelijke polder (RWS, ZZW); F.L. van der Bom
Annotatie
13 p.
(Nota / ZZW ; 124)
Documentnummer
154330