Inschatting ecologische ontwikkelingen Veluwerandmeren 2005 : een actualisatie van ecologische effecten van het Integrale Inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren incl. de overige ontwikkelingen

In 2001 is het Integrale Inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren (IIVR) bestuurlijk vasgesteld (BOVAR-IIVR 2001). Het betreft een breed gedragen plan voor de geïntegreerde toekomstige inrichting van Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw ten behoeve van diverse vormen van gebruik. In dit rapport is per meer voor waterkwaliteit, waterplanten, watervogels en moerasvogels een inschatting gegeven van de effecten van IIVR projecten. Op overzichtelijke wijze is inzichtelijk gemaakt wat de situatie in het jaar 2000 was. Vervolgens is de situatie in 2010 weergegeven, waarbij naast de effecten van IIVR projecten ook de effecten van "autonome ontwikkelingen" en "lopende projecten" zijn ingeschat.

Datum rapport
14 maart 2006
Auteurs
Noordhuis, R., Perk, J. van de, Platteeuw, M.
Auteur
M. Platteeuw, R. Noordhuis, J. van de Perk ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Uitgever
RWS RIZA.
Annotatie
(RIZA rapport ; 2006.004)
126 p.
Fig., tab.
In opdracht van van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, dienst IJsselmeergebied (RWS IJG)
ISBN 9036957257
ISBN 9789036957250
Documentnummer
357604