Het polderpeil, waarmee moet worden gerekend bij het ontwerpen van de kunstwerken

In verband met de aanleg van duurzame kunstwerken (gemalen en sluizen) wordt de bodeminklinking van de Noordoostpolder beschouwd op basis van bodemkundig onderzoek en ervaringen in de Wieringermeer.

Datum rapport
1 januari 1937
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken Polder (RWS, ZZW); F.L. van der Bom
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW).
Annotatie
9 p.
(Nota / ZZW ; 119)
Documentnummer
93955