[Berekening van de opbrengst van een bron]

Formule voor het berekening van de capaciteit van een bron, indien het zandpakket, waaruit de bron het water onttrekt, dik is.

Datum rapport
1 januari 1942
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Dienst van de Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); [J.P. Mazure
Annotatie
2 p.
fig.
Brief aan de heer Dr.Ir. A. Zuur, 8/01/1942.
Documentnummer
201471