Douanekade te Sas van Gent : analyse damwandconstructie

De Dienstkring Zeeuwsch-Vlaanderen van RWS is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de damwanden langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Momenteel wordt door de Dienstkring vervanging van de verschillende stalen damwanden in principe gepland op basis van een geschatte levensduur van 50 jaar. Een gedegen onderbouwing van deze levensduur is echter nog niet beschikbaar. Een betere onderbouwing geeft een verbeterd inzicht in de besteding van de beschikbare budgetten e kan deze dienen als basis voor een juiste prioritering van de geplande werkzaamheden.

Datum rapport
1 maart 2002
Auteurs
Bakker, H., Janssen, P., Zuilen, P. van
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Pieter Janssen, Henk Bakker en Peter van Zuilen
Uitgever
RWS, DWW.
Annotatie
42 p. 
fig., krt., tab.
Rapportnr. DWW-2002-022
In opdracht van )#Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Beheerplan Nat
Met lit.opg.
Documentnummer
79770