Voorstudie inzake ene afdamming van de Eendracht-Krabbenkreek

Geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk en toelaatbaar is de Eendracht-Krabbenkreek af te sluiten. Hiervoor zijn een aantal stroommetingen uitgevoerd. Behandelt ook aspecten als aanslibbing, landwinning, schelpdierencultuur en scheepvaart.

Datum rapport
1 januari 1951
Auteur
J. van Veen; Rijkswaterstaat Directie Benedenrivieren
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
22 p.
tab.
Met bijl.
Documentnummer
73199