De visserij in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen

Behandelt de economische betekenis van de verschillende onderdelen van de visserij. Gaat verder in op de hydrologische factoren die de visserij beinvloeden. Geeft tenslotte nieuwe mogelijkheden aan in de afgedamde of gestuwde stromen.

Datum rapport
1 januari 1952
Auteur
P. Santema; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
[26] p.
bijl., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1952.)16
Documentnummer
73018