Verslag der onderzoekingen van het bureau voor het opmaken van een meer uitgewerkt plan met begrooting voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer

Datum rapport
1 januari 1914
Auteur
samengest. door V.J.P. de Blocq van Kuffeler
Annotatie
171 p.
tab.
3 bijl.
Documentnummer
189347