Verslag der Commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 1 november 1913 La A. Afd. Waterstaat, tot het onderzoeken der wijzigingen, welke in de begrootingen, voorkomende in hoofdstuk VII van het verslag der Staatscommissie inz

Onder de thans (1914) geldende omstandigheden zal de volledige uitvoering der aflsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee volgens de plannen der Staatscommissie naar de mening der (Zuiderzee-)Commissie ongeveer een bedrag van 230 miljoen gulden vorderen.

Datum rapport
1 januari 1914
Auteur
[H. Wortman (voorzitter), V.J.P. de Blocq van Kuffeler, et al.; Zuiderzee-Commissie]
Uitgever
[s.n.].
Annotatie
23 p.
tab.
Documentnummer
189345