Het verkavelingsplan : 9 september 1937

Binnen de bedijking, waarvan de ligging in de nota's A I en A II is besproken, moeten de waterleidingen die voor een deel tevens scheepvaartwegen zijn, en de landwegen worden ontworpen, Tegelijk moeten de plaatsen worden aangewezen, waar centra van bewoning zullen moeten worden gesticht.

Datum rapport
1 januari 1937
Auteur
F.L. van der Bom; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Zuiderzeewerken, Noordoostelijke Polder
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW).
Annotatie
88 p.
tab.
12 bijl.
Documentnummer
189138