De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar : kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek

Beschrijft de uitkomsten van drie jaar durend bureau- en veldonderzoek naar de invloed van water- en sedimentbeweging op het voorkomen van schelpdieren op platen in het intergetijgebied. Gaat in op de invloed van abiotische en biotische omgevingsfactoren op het voorkomen van schelpdieren, de vesting, handhaving en groei van schelpdieren in het intergetijgebied en de wijze waarop biologische en fysische processen de populatieontwikkeling beïnvloeden. De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald naar implicaties voor beheer en inrichting van intergetijgebieden.

Datum rapport
1 januari 2002
Auteurs
Kamermans, P., Kornman, B.A., Tydeman, P.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) , Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO, CEMO), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Vakgroe...
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
57 p. 
ill.
Rapport RIKZ/2001.036
Digitaal document (719 Kb)
Met lit. opg.
Documentnummer
187969