Jaarverslag betreffende de bemaling van den Noordoostelijken polder

Datum rapport
1 januari 1943
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken
Annotatie
1942-1980
Ook verschenen o.d.t.: Jaarverslag betreffende de bemaling van Urkerland. - Ook verschenen o.d.t. : Jaarverslag betreffende de bemaling van de Noordoostpolder
V.a. jaarverslag Bemaling ... Waterschap Noordoostpolder
Documentnummer
182483