Sociaal-economische waardering van natuurvriendelijke oevers : kritische reviews van een contingent valuation toepassing

Beschrijft de kritische reviews van het rapport "Sociaal-economische waardering van natuurvriendelijke oevers" (Ruijgrok& Vlaanderen, 2001), waarin met behulp van Contingent Valuation Methode getracht is de (niet-gebruiks) waarde van natuurvrienelijke oevers in geld uit te drukken. Deskundigen van verschillende disciplines is gevraagd een review te maken van het genoemde rapport, waarbij de precieze vraagstelling luidde: Maak een kritische beschouwing van het rapport vanuit ieders specialisme met betrekking tot de gevolgde aanpak, de aannames en de resultaten van het onderzoek. Bijdragen zijn geleverd door deskundigen op het gebied van (milieu)economie, sociologie en ecologie. Bovendien is door de opsteller van het basisrapport een reactie geschreven die eveneens in dit review-rapport is terug te vinden.

Datum rapport
1 januari 2002
Auteurs
Bal. D., Klop, P., Koppen, C.S.A. van, Molen, D. van der, Ruijgrok, E., Veeren, R.J.H.M. van der
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, RIZA); Diederik van der Molen, met bijdragen van P. Klop, C.S.A. van Koppen, D. Bal, R.J.H.M. van der Veeren en E. Ruijgrok
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW).
Annotatie
47 p.
bijl.
DWW publicatienr. DWW-2002-145 ; RIZA werkdocument 2003.033X
Opgesteld als onderdeel van het onderzoeksproject Vergelijking waarderingsmethoden
Dit project maakt deel uit van RWS anticiperend onderzoekprogramma "De waarde van water voor burger en bestuurder"
Binnen het project is samengewerkt door DWW, RIZA en Bouwdienst Rijkswaterstaat
Projectleider DWW: P.C. Janssen
[Publicatie Oevers 2002]
Documentnummer
178274