Nota betreffende afsluiting der benedenrivieren met stuw in het Hollandsch Diep

Bespreekt de mogelijkheden van het eindplan, dat als doel heeft de zoutgrens op de benedenrivieren voldoende ver terug te dringen en de hoogwaterstanden bij stormvloeden in hoogte te beperken. Deze mogelijkheden zijn afkomstig uit proefnemingen van het Waterloopkundig Laboratorium.

Datum rapport
1 januari 1950
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren]
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
30 p.
bijl., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1950.)1
Documentnummer
175382