Verslag modelonderzoek buitenhaven Harlingen

Bevat de resultaten van een modelonderzoek t.b.v. de haven van Harlingen Het is van belang voor: a: het maken van een nieuwe buitenhaven voor de direct ten noorden van Harlingen te maken uitmonding van het nieuw provinciaal kanaal Fonejacht-Harlingen (van Harinxmakanaal) b. het verbeteren van de haveningang. c. het voorkomen van aanslibbing en het voorkomen van het binnendringen van de deining

Datum rapport
1 januari 1943
Auteur
Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Uitgever
Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory.
Annotatie
39 p.
fig., foto's, tab.
Documentnummer
46292