Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren

Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV en B2Consultancy hebben gezamenlijk de Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren opgesteld vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van grote wateren. De handreiking geeft handen en voeten aan de begrippen natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten en laat zien hoe we ecosysteemdiensten kunnen integreren in de plan- en besluitvorming voor grote wateren (via MER en MKBA). De handreiking geeft een beschrijving van de inhoudelijke stappen, de processtappen en twee voorbeelduitwerkingen voor het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen.

Datum rapport
20 maart 2020
Auteurs
Bakker, J., Botman, B., Fiselier, J.
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) ; Royal HaskoningDHV, J. Bakker, J. Fiselier ; B2Consultancy, B. Botman
Uitgever
RWS (etc.).
Annotatie
173 p.
ill.
Documentnummer
899166