Verkenning maturity model : [circulaire innovaties]

Gezien de vele ontwikkelingen, die zich ook snel opvolgen, is er een sterke behoefte in het werkveld bij opdrachtgevers, projectleiders en inkopers om zicht te hebben waar de markt nu staat op gebied van circulariteit in de GWW. Rijkswaterstaat is daarom bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd maturity model. Dit model moet straks inzicht geven in de ‘volwassenheid’ van de markt op gebied van verduurzaming van de GWW. Per materiaalketen kan dit model inzicht geven in de stand van zaken in de verduurzaming. Het moet inzicht geven waar de koplopers staan, maar ook waar het peloton zich bevindt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het NIBE gevraagd een verkenning uit te voeren naar een dergelijk maturity model.

Datum rapport
30 december 2018
Auteur
Nibe
Uitgever
NIBE.
Annotatie
15 p.
Document: 29.003.19.01.001/jl
Versie: def 2.0
Project 29.003
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
896678