Prioritering biobased, inclusief houten, Grond- Weg- en Waterbouw producten in de Nationale Milieu Database

Biobased producten en materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen dragen in grote mate bij aan een circulaire economie. Wanneer de grondstoffen binnen de menselijke maat hernieuwbaar zijn, vindt er geen uitputting van grondstoffen plaats. Met deze reden is het gebruik van biobased materialen nadrukkelijk benoemd in de transitieagenda Circulaire Bouweconomie (2018); “We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Met als einddoel een compleet circulaire bouw in 2050.” Een terugkerend knelpunt is echter de beschikbaarheid van milieugegevens van houten/biobased producten en materialen. De beschikbaarheid van data is nog erg beperkt, met name in de grond-, weg en waterbouw (GWW).

Datum rapport
15 maart 2019
Auteurs
Beijnum, G.J. van
Auteur
projectleider: G.J. van Beijnum ; NIBE Research
Uitgever
NIBE.
Annotatie
37 p.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
862869