Factsheets de Maaswerken : factsheets over het programma Maaswerken en de deelprogramma's Grensmaas, Zandmaas en Maasroute

17 factsheets over het programma Maaswerken in het algemeen en in het bijzonder de verschillende maatregelen vanuit de deelprogramma's Grensmaas, Zandmaas en Maasroute, inclusief omslagmap met overzichtskaart. Doelstelling Maaswerken: verbeteren hoogwaterveiligheid langs de Maas, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning en de Maas beter bevaarbaar maken voor grotere schepen.

Datum rapport
29 mei 2019
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN), Programma Maaswerken
Uitgever
RWS.
Annotatie
17 factsheets
Documentnummer
854786