Inspiratieboek voor integrale aanpak circulair ontwerpen : optimale circulaire oplossingen door betrokkenheid van alle stakeholders en disciplines in het gehele ontwikkelingstraject

Als Rijkswaterstaat hebben we naar onze omgeving de ambitie uitgesproken om in 2030 circulair te werken en daarmee CO2 en materialen te besparen. Dit vraagt om een ander ontwerpproces dan het lineair geschakelde ontwerpproces dat we gewend zijn voor infraprojecten met bijhorende keuzes voor bekende materialen en contractvormen. We zullen open moeten staan voor innovaties, iteratieve ontwerpprocessen en méér oplossingsrichtingen dan gebruikelijk. Bij IPV Delft hebben we inspiratie opgedaan hoe een bewuste samenwerking met alle betrokken partijen vanaf begin af aan hierin kan inspireren. Door met een open blik vanuit vakkennis te kijken naar het netwerk, de context, de gebruikers, de inpassing en technische toepassingen, worden keuzes voor materiaalreductie, meervoudig gebruik of het voorkomen van ingrepen opeens logische stappen om de noodzakelijke win-win te vinden voor onze circulaire ambitie. We hopen dat de voorbeelden in dit boek ook voor jou een inspiratie kunnen zijn!

Datum rapport
1 mei 2019
Auteurs
Graaf, D. de, Kok, A., Rozemijer, R.
Auteur
A. Kok, R. Rozemijer ; ipv Delft ; D. de Graaf ; de Graaf en Co
Uitgever
ipv Delft.
Annotatie
43 p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
833418