Klimaatbestendige netwerken (KBN): Stresstest hoofdvaarwegennet - Deelrapport droogte : risico’s van klimaateffecten voor de scheepvaart

Droogte (lage rivierafvoer) vormt de grootste klimaatbedreiging voor het hoofdvaarwegennet (HVWN). Bij vrij afstromende rivieren - zoals de Waal en de IJssel – wordt bij droogte de vaardiepte minder. De gevolgen van droogte worden hier verergerd door voortzettende bodemerosie. Bij kanalen en gestuwde rivieren, zoals de Maas, kan er bij de sluizen watertekort optreden. Deze stresstest is gericht op het in beeld brengen van de mogelijke kwetsbaarheden en potentiele impact van droogte op het hoofdvaarwegennet (HVWN).

Datum rapport
14 april 2022
Uitgever
Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)