Subjectieve monitor zwerfafval 2021

Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten voor 2021 van een kwantitatief onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek naar de gepercipieerde hoeveelheid zwerfafval in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en loopt sinds 2008.

De meting is uitgevoerd door middel van een online enquête die, in verband met de seizoensinvloeden, verspreid over het jaar twee keer wordt uitgevoerd onder een voor Nederland representatieve groep van 1000 respondenten.

De hoofdvraag van de monitor luidt: Is Nederland wat betreft zwerfafval schoner geworden naar de mening van het algemeen Nederlands publiek? Voor 2021 blijkt dat het aandeel Nederlanders dat Nederland schoon vindt, ongeveer een op de vijf, gedaald is ten opzichte van eerdere jaren. In het rapport wordt nader ingegaan op dit resultaat en de overige vragen in het onderzoek.

Datum rapport
13 december 2021
Auteurs
Schalkwijk, M.
Uitgever
Kantar Public. In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
Referentienummer 244407770