Data en paspoorten : kennisdossier

Dit kennisdossier focust op paspoorten en data voor de bouw. Waarom beide onderwerpen in één dossier? Omdat deze onderwerpen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Een paspoort is een set data die nodig is om tot een circulaire bouweconomie te komen. Maar om welke data gaat het precies? En hoe kunnen deze data het beste worden opgeslagen en beheerd? Dit kennisdossier gaat dieper in op de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen van paspoorten en data voor een circulaire bouw.
Rijkswaterstaat wil vooral laten zien welke stappen je nu al kunt nemen richting circulair werken in 2030.

Datum rapport
1 augustus 2023
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)