DKTI inventarisatie 0-emissie inzamelvoertuigen : geleerde lessen en voorlopige conclusies

In deze presentatie wordt van een 5-tal DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport) projecten op het gebied van 0-emissie afvalinzameling nagegaan welke lessen daaruit kunnen worden geleerd.

Datum rapport
1 januari 2022
Auteurs
Koffrie, R.
Uitgever
TNO. [In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)]. [zie Convenant MinIenW met meerdere partijen]