Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2020

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de geluidproductieplafonds (GPP’s) niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betreft de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

Datum rapport
17 september 2021
Uitgever
Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
WVL0921KK167