Met recht bijdragen aan duurzame mobiliteit : een juridische verkenning ten behoeve van de realisatie van voldoende snellaadpunten op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen : notitie

Het maken van een energyhub op de verzorgingsplaats heeft mogelijk ook juridische implicaties. In deze notitie zijn deze implicaties onderzocht. Daarbij is gekeken naar een energyhub in de vorm van een installatie, maar ook als een gesloten distributie systeem (GDS).

Datum rapport
1 januari 2022
Auteurs
Ahsmann, T., Beenders, R., Gillesse, K., Wierenga, W.
Uitgever
Berenschot. [In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)]