Lerende aanpak voor impulsprogramma circulaire economie

In opdracht van RWS heeft TNO een lerende aanpak ontwikkeld voor het Impulsprogramma Circulaire Economie (CE). De kern van de lerende aanpak is: bewust bezig zijn met leren, actief organiseren van leren en het stap voor stap organiseren van verandering. De lerende aanpak voor circulair werken is een adaptief en iteratief proces. Het draagt zorgt voor het continue (her)ontwikkelen van de kennisagenda door het programmeren van leren (programma agenda). Er is onderscheid gemaakt tussen de lerende aanpak op programmaniveau en op het niveau voor projectleiders1, de mensen die de lerende aanpak programmeren én mensen die dit uitvoeren in onderzoeken, experimenten en uitvoeringsprojecten2. Het leren vindt plaats op het niveau van het individu, de organisatie en het netwerk.

Datum rapport
27 februari 2018
Auteurs
Bouma, G.
Auteur
G. Bouma [...et al.] ; TNO
Uitgever
TNO.
Annotatie
42 p.
bijl., ill.
Met ref.
TNO-rapport: TNO 2018 R10194
In opdracht van Rijkswaterstaat, [Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)]
Documentnummer
797699