Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS

Dit boekje bevat een impressie van een tijdreis. De toekomst is verkend, nieuwe perspectieven ontdekt en gesprekken gevoerd over de betekenis ervan voor Rijkswaterstaat. Het eindigt met het resultaat van de reis: een actualisering van de langetermijnstrategie van Rijkswaterstaat.
 
Ongeveer eens in de vijf jaar heroverweegt Rijkswaterstaat zijn strategie voor de lange termijn. Dat is nu opnieuw gebeurd. De vorige strategie – Koers 2020 – werd in 2016 vastgesteld. In de zomer van 2019 gaf het bestuur van Rijkswaterstaat de opdracht tot de voorbereidingen voor de opvolger. Dat was het startsein voor de toekomstverkenning Expeditie RWS2050.

Dit boekje neemt je mee op reis: van het verkennen van trends en gesprekken met onze omgeving tot scenario’s en ideeontwikkeling. Zo’n verkenningstocht is een verrijkende ervaring. Bij terugkomst hebben we de huidige werkzaamheden van Rijkswaterstaat bekeken in het licht van onze bevindingen. Dit heeft in juni 2021 geleid tot een bijgestelde strategie voor Rijkswaterstaat: Kompas RWS.

Kompas RWS springt eruit door de groene bladzijden aan het eind. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren mee aan de slag. 
Want Rijkswaterstaat is tenslotte een doe-organisatie. Wat we gezien hebben tijdens de reis, blijft een rijke bron van inspiratie – vandaar dit reisverslag. Voor wie er meer van wil weten, is er een website met de uitgebreide versies van alle bevindingen.

Datum rapport
1 september 2021
Auteurs
Benschop, H.P., Ovaa, E.
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
WVL0921ZB57