Grondstoffenpaspoort : grondstof voor circulaire economie : verkenning werkveld: circulaire economie en grondstoffenpaspoort

Deze studie inventariseert wat het belang is van en welke eisen en criteria worden gesteld aan het Grondstoffenpaspoort, ten einde de ambities van circulaire economie te kunnen waarmaken. Dit om te verifiëren of en in hoeverre de Tagologic Tag een passend antwoord biedt op de visie en wensen van het werkveld betreffende het Grondstoffenpaspoort.

Datum rapport
1 april 2017
Auteurs
Megchelen, O.K. van
Auteur
O.K. van Megchelen ; Tagologic
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS).
Annotatie
17 p.
RWS maakt informatie-cirkel met plezier rond! En zet met haar partners het licht op groen voor ciculaire economie
Documentnummer
790517