DuboCalc en CE : eindrapportage

Het rekeninstrument DuboCalc wordt sinds 2010 gebruikt door o.a. RWS bij aanbesteding als gunningscriterium voor de GWW. Het gaat hierbij om alle milieueffecten van een materiaal over de gehele levenscyclus en het energiegebruik te berekenen. Met de huidige aandacht voor circulariteit is de vraag gerezen op welke wijze DuboCalc kan worden ingezet voor het bereiken van de doelen t.a.v. circulaire economie en hoe DuboCalc kan helpen om de voortgang op deze doelen te monitoren.

Datum rapport
11 juni 2018
Auteurs
Leeuwen, M.L.J. van, Schaffner, M.E.M., Schilder, M.C., Scholtes, R.
Auteur
M.E.M. Schaffner, M.C. Schilder ; Witteveen+Bos; M.L.J. van Leeuwen, R. Scholtes ; NIBE
Uitgever
Witteveen+Bos.
Annotatie
35 p.
Definitief 02
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
790467