Circulair ontwerpen Rijkswaterstaat : verkenning

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken en in 2050 is de Rijksbrede ambitie dat Nederland volledig circulair is. Met deze eerste verkenning en analyse wordt inzichtelijk gemaakt wat Circulair Ontwerpen is, wat dit voor Rijkswaterstaat betekent en welke principes daarbij komen kijken. Deze analyse is een eerste inhoudelijke basis om Circulair Ontwerpen binnen Rijkswaterstaat toe te kunnen passen. Wat is de definitie van Circulair Ontwerpen? Wat kan dit betekenen voor de processen, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), gebiedsinpassing, etc?

Datum rapport
24 januari 2017
Auteurs
Pötz, H., Sjauw en Wa-Windhorst, A.
Auteur
A. Sjauw En Wa - Windhorst ; EcoEngineers; H. Pötz ; Atelier GroenBlauw
Uitgever
EcoEngineers (etc.).
Annotatie
43 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
790030