Basisdocument circulair ontwerp wegverbreding InnovA58

InnovA58 is een wegverbredingsproject, waarbij meerdere wegvakken van de A58 worden verbreed. Naast de ‘reguliere wegverbreding’ speelt innovatie een grote rol in de aanpak van de A58. Het doel is om van de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste weg te maken. Om deze reden wordt er naast het reguliere ontwerp een circulair ontwerp voor de A58 uitgevraagd in de planfase. Het maken van een ontwerp is het maken van keuzes in een ketenproces. Het maken van een circulair ontwerp is een nieuwe discipline en is nog volop in ontwikkeling. Het doel van dit document is om kennis met betrekking tot circulair ontwerpen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer te delen en verder te ontwikkelen. Het document geeft een korte introductie op het thema circulaire economie en beschrijft een denkkader voor het circulair ontwerp aan de hand van een aantal ontwerpprincipes. Daarnaast bevat dit document een procesomschrijving voor opdrachtnemer en opdrachtgever voor het circulaire ontwerp. Aan de hand van een scenario van een circulair knooppunt St. Annabosch worden de ontwerpprincipes uitgewerkt en geïllustreerd met voorbeelden.

Datum rapport
16 februari 2017
Auteurs
Hendriksen, J., Kerkhofs, S., Leendertse, W.
Auteur
J. Hendriksen, S. Kerkhofs, W. Leendertse ; [Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)]
Uitgever
[RWS, GPO].
Annotatie
27 p.
Project InnovA58
Met lit.opg.
Documentnummer
785431