Effecten van koelwaterlozing door de Clauscentrale op vis in het uitlaatgebied gedurende de zomer van 2006

Net project MEETPOL heeft tot doel te komen tot een draaiboek om na te gaan welke veranderingen daadwerkelijk optreden in het veld als gevolg van koelwaterlozingen. Op verzoek van MEETPOL is door VisAdvies BV en KEMA in de periode van mei t/m September 2006 onderzoek verricht bij de Clauscentrale te Maasbracht. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de gedragsveranderingen bij vis die optreden wanneer koelwater wordt geloosd. De centrale vraagstelling is:
Ontwijkt vis actief opgewarmd water als de temperatuur van dat water hoger is dan de temperatuur waarbij de vis zich ‘prettig’ voelt? Dit deze vraagstelling zijn verschillende onderzoeksvragen afgeleid. Door combinatie van de informatie die de beantwoording van de onderzoeksvragen oplevert, is inzicht verkregen in het effect van het lozen van warm koelwater op vis bij hoge oppervlaktewatertemperaturen.
Met dit inzicht kan een procedure worden geformuleerd voor het omgaan met dit soort extreme situaties. Het onderzoek is verdeeld in twee deelonderzoeken: temperatuurmetingen enerzijds en het monitoren van de visstand (soortsamenstelling, aanwezigheid, gedrag) anderzijds.

Datum rapport
14 december 2006
Auteurs
Bruijs, M.C.M., Vriese, F.T.
Auteur
F.T. Vriese ; M.C.M. Bruijs ; VisAdvies BV; Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA)
Uitgever
VisAdvies.
Annotatie
116 p.
Fig.
Met lit.opg.
Projectnummer VA2006_23
In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Documentnummer
779166