Verkenning naar materiaal informatie in RWS projecten : impressie van informatieniveau vrijkomende en inkomende materialen

Rijkswaterstaat (RWS) werkt momenteel aan een concretisering van haar hiervoor beschreven circulaire materialenstrategie. Voor verdere onderbouwing van, en om richting te kunnen geven aan deze strategie heeft RWS een aantal vragen.

Om de vragen te kunnen beantwoorden is inzicht nodig in de gebruikte materialen bij groot onderhoudsprojecten, vervangings-en renovatieprojecten (V&R) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Datum rapport
18 oktober 2021
Auteurs
Acker, J.R. van den, Verstege, L.
Uitgever
Witteveen+Bos. In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Project 120559 Referentie 120559/21-015.595