Quick scan buisleidingen energietransitie en ondergrond (BEO) : een verzameling van inzichten in de ontwikkelingen rond buisleidingen, energietransitie en ondergrond en de handelingsperspectieven voor Rijkswaterstaat

Dit is een uitgave van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat. Doel van het programma is het versterken van het strategisch vermogen van Rijkswaterstaat: ontwikkelingen tijdig zien en daaruit een koers kunnen bepalen. Het programma Strategische Verkenningen team vindt het belangrijk om met partners van Rijkswaterstaat van gedachten te wisselen over trends en ontwikkelingen in de omgeving van Rijkswaterstaat. Het voorliggend rapport is het resultaat van zo'n gedachtenwisseling., maar bevat geen keuzes die Rijkswaterstaat op basis daarvan heeft gemaakt.

Datum rapport
24 oktober 2019
Auteurs
Boer, J. de, Hazelhorst, W.O., Vries, J. de, Westdorp, G.
Uitgever
De Boer Advies & Interim Management i.s.m. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving