Landelijke zwerfafvalmonitor : jaarrapportage 2020

De opdracht ‘Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval in het kader van de landelijke zwerfafvalmonitor’ heeft op grond van een Openbare Europese aanbesteding een vervolg gekregen voor de jaren 2020-2025. Evenals in de voorgaande jaren 2013-2020 worden de metingen uitgevoerd door Eco Consult BV. In opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving worden landelijk metingen uitgevoerd, waarbij volgens het door de opdrachtgever vastgestelde Monitoringprotocol wordt gewerkt.
In voorliggende rapportage worden de jaarresultaten van 2020 gepresenteerd. 
Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond en bijzonderheden tijdens de meetronden. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de gemiddelde jaarresultaten in cijfers en grafieken getoond en toegelicht.

Datum rapport
18 januari 2021
Uitgever
Eco Consult. In opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving