Actualisatie van referentiewaarden voor kosteneffectiviteit : actualisatie referentiewaarden KE

Onderzoek naar de actualiteit van de referentiewaarden opgenomen in tabel 2.7 van het Activiteitenbesluit die worden gebruikt bij het beoordelen van de kosteneffectiviteit van emissiebeperkende maatregelen.

Datum rapport
5 oktober 2020
Auteurs
Janssen, S., Verduijn, M.
Uitgever
Royal HaskoningDHV. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Infomil
Documentnummer
Ref.nr.: BH2041IBRP001F01 Projectnummer: BH2041