Nulmeting schoonheidsbeelden en samenstelling zwerfafval droog areaal RWS : jaarrapportage 2020

In 2020 heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten uitvoeren naar de hoeveelheid zwerfafval op 30 verzorgingsplaatsen en langs 70 afslagen van de Nederlandse snelwegen. Uit het rapport blijkt dat deze onderdelen van het areaal overwegend als ‘vuil’ zijn te betitelen (= beeldkwaliteit C van de CROW-systematiek).

Er is gemeten met behulp van de ‘landelijke monitoringssystematiek zwerfafval’ van het CROW. De metingen resulteren in scores voor grof en fijn zwerfafval. Dit laatste geldt alleen voor de verzorgingsplaatsen.

  • De verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat scoren gemiddeld 2,4 op grof zwerfafval en 2,8 op fijn zwerfafval.[1] De landelijke score voor alle verzorgingslocaties (dus ook verzorgingsplaatsen van andere beheerders) is 2,6 voor grof zwerfafval.
  • De afslagen (op- en afritten) van Rijkswaterstaat scoren gemiddeld 2,0 op grof zwerfafval. Het grof zwerfafval is met behulp van slimme camera’s gemeten. Dit bleek voor fijn zwerfafval nog niet mogelijk.
  • De gemiddelde score voor alle soorten locaties van alle beheerders (inclusief RWS) in heel Nederland is 3,3.
  • Bovenstaande scores van Rijkswaterstaat S komen grofweg overeen met ‘beeldkwaliteit C (= vuil)’ volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW.
  • Het meeste zwerfafval ligt op onverhard oppervlak (berm, gazon). Sigarettenpeuken zijn het meest voorkomende soort zwerfafval - ze zijn het vaakst geteld tijdens de metingen op de verzorgingsplaatsen. Blikjes zijn de meest getelde items in de bermen langs de afslagen.

Het onderzoek is uitgevoerd als ‘nulmeting’ om een beeld te krijgen van de omvang. In 2021 zal het onderzoek worden herhaald en zal ook gemeten worden bij knooppunten alsmede bij rivieren/kanalen/sluizen.

[1] Er wordt gescoord op een 5 punts-schaal: 1 = zeer vuil , 2 = vuil , 3 = matig schoon , 4 = schoon , 5 = zeer schoon. Zeer schoon komt neer op nul stuks zwerfafval per meetvak, zeer komt neer op meer dan 25 stuks zwerfafval per meetvak. Voor grof zwerfafval zijn de meetvakken 100m2 groot. Voor fijn zwerfafval zijn de meetvakken 1m2.

Datum rapport
14 december 2020
Uitgever
Eco Consult. In opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Rapportage: dhr. G. ter Beek. Projectleider: dhr. P. Hagemeijer